Reklama
 
Blog | Filip Breindl

Skautský nejdelší nádech svobody pro všechny

Tuzemští skauti propočetli, že dneškem jejich hnutí započalo zatím nejdelší svobodnou éru bez přerušení. 10 699 dní od posledního obnovení skautingu překonalo předchozí souvislou etapu od založení díla A.B. Svojsíka do prvního zrušení nacistickými vládci. Z několika důvodů jde o více než jen matematickou hříčku.

Stačí si například promítnout právě onu dobu v letech 1911 až 40 – kolik převratných událostí se tehdy stihlo! Na počátku bylo rakousko-uherské mocnářství, první světová válka, první republika, druhá republika a krátké údobí protektorátu se vstupem do druhého světového konfliktu – právě o prvních válečných prázdninách se nacisté rozhodli se skauty skoncovat. Milníky po roce 1989 působí mnohem fádněji, ač jinak zahrnují také velmi podstatné události, jako zánik Československa či vstup České republiky do Evropské unie. Nemáme tedy jen nejdelší, ale také do značné míry nejstabilnější svobodnou éru, jakkoli dílčí otřesy můžeme vnímat velmi citlivě.

Dále si řekněme, že volnost pro skauty lze opravdu brát jako výmluvný indikátor svobody. Tam, kde začne překážet hnutí založené na pěstování mravních hodnot, službě společnosti a převzetí odpovědnosti, jde skutečně do tuhého. Není proto náhoda, jak rychle byla se skauty hotová normalizace a ukončila tu nejkratší, jen několik stovek dnů trvající epochu nadechnutí kolem roku 1968.

A protože skauti k tomuto přelomovému 18. březnu 2019 vyzvali současné i bývalé členy oddílů ke sdílení vzpomínek, mohu potvrdit, že mezi skauty jednoho maloměsta na začátku 90. let občas došlo k porovnávání délky jednotlivých svobodných dob. Každý měsíc od listopadu 1989 se počítal a násobil naději, že teď nás už snad nezruší. Bylo tomu snad i proto, že jsme ve svém středu měli opravdového smolaře co do možnosti žít své skautství veřejně – jezuitský kněz Miroslav Brtva, pro nás ovšem bratr Agi, uměl poutavě vyprávět, jak jako dvanáctiletý hoch zažil rozpuštění tábora gestapem či o tom, jak ho tajný skauting (kromě dalších vysoce nebezpečných protistátních aktivit) přivedl na konci 50. let do vězení.

Právě Agi ukázal, že ani nejtemnější okolnosti jednotlivci nemusejí bránit v plnění skautského programu být připraven k službě. I tak je ale dobře, že zítra s největší pravděpodobností nastane den 10 700. Nejen kvůli skautům si přejme, ať je ta číselná řada co nejdelší.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama