Reklama
 
Blog | Filip Breindl

Bouřku v České republice nechceme!

Jménem všech občanů České republiky, kteří si uvědomují křehkost současného slunečného počasí a znepokojuje je lhostejný postoj politických představitelů k možnému zhoršení této situace, zakládám skupinu Bouřku v České republice nechceme! a nabízím její manifest.

Je třeba, aby si prezident republiky, vláda, poslanci a senátoři i obecní a krajští zastupitelé uvědomili, že obyvatelé České republiky odmítají nečinně přihlížet ničivým následkům bouřek, jakými jsou záplavy, škody na majetku a zemědělských plodinách, požáry, dopravní nehody a snížené tržby provozovatelů koupališť. Je třeba, aby politická reprezentace České republiky dala v zahraničí najevo, že náš stát nehodlá snášet negativní důsledky povětrnostní situace, která vznikla mimo území naší země bez jejího zavinění. Současně je nezbytné uvést v okamžitou účinnost opatření, která zabrání rozvinutí bouřkové činnosti – vyzýváme proto vládu, aby začala čerpat poznatky ze zemí, které mají s regulací oblačnosti zkušenosti, například z Číny nebo Ruské federace.

Politikům jasně říkáme, že bouřky jsou naprosto neslučitelné s českým povětřím a jeho tradicemi, hodnotami a identitou! Má-li jít o daň za naši svobodu a otevřenost, jak tvrdí naši oponenti, pak je nezbytné rozsah naší svobody a otevřenosti přehodnotit, a to v zájmu našich občanů! Uvědomujeme si, že i v minulosti přes naše území bouřky přecházely, nechceme se ale nechat pasivně vystavit jejich působení, protože jsme přesvědčeni, že v takovém případě dojde k rychlé kumulaci bouřek a jejich brzké dominanci na českém nebi. Odmítáme názory některých samozvaných meteorologů, podle nichž občasný výskyt běžné bouřky neznamená výrazný problém a může dokonce být užitečný pro pročištění ovzduší a vyrovnání hladin spodní i povrchové vody. Takový postoj podle nás představuje velmi nebezpečnou rezignaci na obranu českého počasí a v důsledcích připravuje pro příští generace budoucnost plnou blesků, hromů, krup a nárazovitého větru. Překvapuje nás, že nikdo z těchto vlastizrádných horlitelů pro bouřku si tuto nevezme do své domácnosti.

Přes tyto hlasy a navzdory tomu, jak média celé téma bagatelizují nebo zamlčují, jsme přesvědčeni, že sílící hlas veřejnosti a rostoucí podpora mezi parlamentními politiky povedou ke konkrétním krokům, které zabrání další invazi bouřkových mraků přes hranice České republiky, jejíž obyvatelé mají právo na svůj vzduch neovlivněný cizím prouděním. Postavme se společně pro-bouřkové lobby a hajme naše skutečné zájmy – teploučko a smrádeček!

Reklama

Filip Breindl

Jazyková poznámka: Pro použití na sociálních sítích lze -s ohledem na tamní komunikační styl – nahradit tečky na konci oznamovacích vět vykřičníkem. Věty, které vykřičníkem končí už teď, lze doplnit libovolným počtem dalších vykřičníků, otazníků či emotikonů. Slovo „republika“ může být psáno s velkým R, a to jak ve spojení „Česká Republika“, tak i samostatně. Výzvy ke sdílení lze formulovat vlastními slovy.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama