Reklama
 
Blog | Filip Breindl

Ústavně-právní nebo spíše anketní výbor poslanců?

Z pohledu zastánců dodatečného zdanění finančních náhrad církvím (peníze vyplacené státem za majetek, který z různých důvodů nemohl být vrácen) vypadá skóre z projednávání záležitosti ve výborech poslanecké sněmovny povzbudivě – dva výbory, dvě doporučující stanoviska. Při bližším pohledu je to ale spíše blamáž, která stvrzuje děravost komunistického návrhu.

S ohledem na složení obou výborů (s převahou koaličních poslanců za ANO, ČSSD a KSČM, pro jistotu v této věci ještě jištěných SPD a některými Piráty) se tento výsledek dal očekávat, tak jako lze předvídat i další průběh projednávání (má následovat už na nejbližší schůzi započaté v úterý). Mnohem zajímavější je chatrná argumentace, která výstup z obou výborů provázela – v případě rozpočtového výboru se zastánci komunistického návrhu omezili na konstatování, že daný zákon bude státnímu rozpočtu prospěšný a případné výhrady proti přípustnosti zvoleného postupu by měl vyřešit ústavně-právní výbor. Ten si nechal vypracovat politicky neutrální odborné analýzy, aby pak poslanci ze zmíněné široké proticírkevněrestituční koalice nechali jejich doporučení stranou a s umíněností malého dítěte zůstali u svého „je třeba danit – je-li s tím nějaký problém, nechť to rozhodne Ústavní soud“. Alespoň kývli na opozicí navržený odklad účinnosti zákona, aby měl Ústavní soud čas rozhodnout ještě předtím, než začne berňák ukrajovat z náhrad …

Nabízí se tak otázka, k čemu právnické fakulty z Prahy a Brna své odborníky obíraly o čas, když politiky názor rozporující jejich přesvědčení nezajímá. Také se minimálně v této věci nabízí úvaha, zda ústavně-právní výbor nepřejmenovat třeba na anketní – při posuzování zákona se zjevně více než ústavním právem měřilo osobními či stranickými názory na církev. V této konstelaci tak snadno mohl komunistický návrh putovat ještě do dalších výborů, třeba do mandátového a imunitního (doporučuje, na imunitu nemá vliv) nebo zemědělského (doporučuje, rostlinnou a živočišnou výrobu neohrožuje), čímž by se zesílil dojem silné poslanecké podpory a po věcné stránce by to mělo podobnou argumentační úroveň jako to, co přišlo z rozpočtového a ústavně-právního výboru.

Uvedená umíněnost může mít různé motivy – skutečné proticírkevní smýšlení, politický pragmatismus (když na tom komunisté trvají … nás to nebolí), nezkušenost, naivitu a nedostatek rozhledu (jak Piráti prokazují i u některých jiných otázek) – v každém případě pomáhá udržovat trvalku církevních restitucí ve veřejném diskurzu. Ten už dávno ztratil poslední zbytky racionality. Protože se ale můžeme opravdu připravovat na to, že nejvýznamnější slovo v této fázi zazní od Ústavního soudu, je vhodné alespoň dvě nenápadné skutečnosti připomenout – obě jsou obsaženy v samotném návrhu poslanců KSČM. Lze si všimnout, že odstavec, jenž vyjmenovává jednotlivé náboženské společnosti a výši náhrad pro ně, má písmena od a) po r), tedy celkem 17 položek. Leckomu se možná líbí, že se sáhne na 47 miliard pro katolickou církev, ale je otázka, zda mnohem větší potíže nevzniknou třeba židovské obci, pravoslavným, husitům nebo slezským evangelíkům, kteří oproti katolíkům mají mizivé nebo vůbec žádné nemovité restituce. Druhou skutečností je potom lehkost, s níž komunističtí zákonodárci přidali na příslušné místo zákona o daních z příjmu formulaci „s výjimkou finanční náhrady …“ I ten, komu snad komunistická přímočarost směrem k církvím imponuje, by měl zpozornět a sám sebe se zeptat, zda není výhodnější mít předvídatelné právo než svévoli jednostranně měnit uzavřené dohody. Ta se může otočit kdykoli vůči komukoli …

Filip Breindl

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama