Reklama
 
Blog | Filip Breindl

Co vyčtou z našich volebních lístků příští generace?

Nejkrásnější dobu kolem voleb přináší doručení hlasovacích lístků a s ním spojené studium širokého záběru naší politické scény. Co by z tohoto svědectví o naší době vyčetly budoucí generace? Stačí zapojit fantazii!

… unikátní nález téměř tisíc let starých volebních lístků z roku 2017 umožní rozšířit naše poznatky o raně digitální společnosti, které jsou vinou zhroucení elektronického archivu o černém pátku 2929 a podivné zvyklosti nezálohovat data poměrně chudé. O středoevropské lokalitě, která se tehdy nazývala Českou republikou, můžeme vyčíst, že navzdory dokladům o existenci internetu se zásadní úřední úkony odehrávaly papírovou formou; je zde důkaz, že ještě v roce 2017 existovaly občanské průkazy (viz příslušné heslo ve slovníku archaismů).

Česká republika se v té době zjevně ocitla v situaci výrazného ohrožení zvenčí, a to jevy nazývanými dobovou terminologií „migrace“, „Evropská unie“, „islám“ a „diktát“. Získané poznatky ukazují, že tyto fenomény vystavovaly nebezpečí především děti, důchodce, zdravotně postižené a dále celý řád a národ. Přičítat to lze i působení pirátů a Apačů, jejichž výskyt ve vnitrozemí střední Evropy bude předmětem dalšího zkoumání. Že nešlo o planý poplach, naznačuje proniknutí osoby jménem Nguyen na kandidátku uskupení, které jinak mělo odvahu pojmenovat nebezpečí v migraci. Další strany a hnutí zřejmě s ohledem na nejistou situaci volily různé šifry s použitím čísel, jejichž užití se nám zatím jeví náhodné (ANO 2011, TOP 09). Nerozluštitelným rébusem zůstává strana Volte Pravý Blok atd. a také skutečnost, že KSČ, která podle našich poznatků byla velmi úspěšnou stranou v před-digitální éře 20. století, má celkem čtyři deriváty.

Nedocenitelným pomocníkem jsou nalezené volební lístky při snaze popsat, jak lidé počátku 21. století žili. Je zřejmé, že se věnovali velké šíři profesí, přičemž životní úroveň mnohé nutila ke kombinování různých odborností, například „operní pěvkyně, právník“, „softwarový analytik, zahrádkář“ nebo „učitel, přísedící soudce.“ Podle uváděných titulů si doba vážila vzdělání, naopak úspěšní sportovci minulosti se všeobecné oblibě netěšili, když se svými minulými úspěchy nechlubili. Zdrojem živobytí v roce 2017 mohly být i profese „zakladatel facebookových skupin na podporu prezidenta Miloše Zemana“ či „specialista pro fotbalový stadion Za Lužánkami“, čímž se rýsují počátky digitálně-vizionářské společnosti příštích století …

Zpět do současnosti. Čtenář volebních lístků si přeje, aby budoucí zpráva došla například k tomuto závěru: „Nezdá se pravděpodobné, že by z tak komplikované situace mohla vzejít funkční vláda, přesto ale ojedinělé nálezy z příštích let naznačují, že Česká republika zůstala úspěšnou zemí s rozvinutou demokracií a blízkými vztahy s podobně orientovanými státy v okolí.“ Možné to je a ovlivnit to mohou všichni, komu tento pozoruhodný materiál volebních lístků přistál v rukou.

Filip Breindl

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama