Reklama
 
Blog | Filip Breindl

Český novičok ve světle papežova mediálního poselství

Způsobu, jakým český prezident Miloš Zeman opět rozčeřil hladinu veřejné debaty svým výrokem o látce novičok a České republice, se lze věnovat z mnoha úhlů pohledu, například politického, bezpečnostního, chemického či psychologického. Protože na konci tohoto týdne si katolíci připomínají den modliteb za sdělovací prostředky, není od věci Zemanovu originální obranu před údajným „lhaním do vlastní kapsy“ poměřit textem, který k mediální neděli vydal papež František.

Je to vhodné také proto, že Zemanovo počínání nese víc než stopové množství fake news, což je i téma Františkova poselství – plným názvem Pravda vás osvobodí (Jan 8,32) – Fake news a žurnalistika míru. Kdo by snad namítl, že celá věc kolem novičoku rozhodně není na úrovni zpráv o léčbě rakoviny Savem, nechť se začte: „Tímto pojmenováním (Fake news) se tedy označují nepodložené informace, založené na neexistujících nebo překroucených údajích, jejichž záměrem je oklamat a dokonce zmanipulovat čtenáře. Jejich šíření může odpovídat vytýčeným záměrům, mají ovlivňovat politická rozhodnutí a přispívat k ekonomickým ziskům. (…) lehce totiž přilákají pozornost adresátů, protože vycházejí ze stereotypů a předsudků rozšířených ve společnosti, využívají snadno vyvolatelných emocí, jakými jsou úzkost, pohrdání, zlost a frustrace. (…) Falešné zprávy tak odhalují přítomnost netolerantních a hypersenzitivních postojů a jediným výsledkem je hrozba šíření arogance a nenávisti. Právě k tomu v konečném důsledku vede nepravda.“

Přesně tak to funguje – Rusko, které má v případě použití novičoku v Anglii co vysvětlovat, velice rádo Zemanův výrok použije k protiútoku, ačkoli vlastně ani prezident nešel ve své interpretaci zpráv tajných služeb tak daleko, že by připustil nějakou možnost, jak by se „český novičok“ mohl dostat ven. To už nakonec není podstatné, důležité bylo rozprostřít mlhu nad celým děním, vyvolat nejistotu a pochyby a obrátit směr debaty jinam.

Celé prezidentovo slovní čarování s termíny vyrobit, testovat, likvidovat, případně jistá volnost při zacházení s indexy dané látky (A230 nebo 234, hodinky jako holínky) se pak nápadně zrcadlí v té části poselství, kde papež popisuje takzvanou logiku hada. Ženu v ráji tento lstivý tvor vtáhl do debaty obtížně postřehnutelným nepravdivým detailem ve formulaci otázky (Bůh vám tedy zakázal jíst ze VŠECH stromů v zahradě? – jak by dialog s Evou vypadal, kdyby se had držel skutečnosti a zákazu jediného stromu?). Nechme dopovědět Františka: Tato biblická epizoda odhaluje zásadní fakt našich sdělení: žádná dezinformace není neškodná; naopak, důvěra v to, co je falešné, přináší zhoubné důsledky. I jemné překroucení pravdy může mít nebezpečný dopad.“ 

Slova o pravdě, která nás osvobodí, pak mohou znít banálně, neprakticky, idealisticky, zvláště když nás kultura fake news taky do určité míry poznamenala, přinejmenším co do jistého pocitu, že úspěšné dezinformace jsou trochu o krok napřed. Papežova odpověď (která znovu velice dobře pasuje na Zemanův novičok) zní takto: Abychom rozlišili pravdu, je třeba zhodnotit, co vede ke sdílení a šíření dobra, a co naopak směřuje k izolaci, k rozdělení a kontrapozici. Pravdu doopravdy nezískáme, pokud přichází jako něco vnějšího a neosobního; pravda naopak pramení ze svobodných vztahů mezi lidmi, ze vzájemného naslouchání. (…) Nejlepším lékem na nepravdu nejsou strategie, ale lidé: lidé, kteří nejsou ovládáni dychtivostí, jsou připraveni naslouchat, a skrze úsilí o upřímný dialog staví do popředí pravdu. Lidé, kteří, přitahováni dobrem, se stávají ve své komunikaci zodpovědnými.“

Konečně je třeba mít na paměti, že se pohybujeme na nestabilní půdě značně rozdělené společnosti, jejíž část nekriticky, pod vlivem výše uvedených emocí, přijme od svého oblíbeného politika cokoli, zatímco jejich oponenti, vědomi si pravdy na své straně, se pustí silnými slovy do zdánlivě spravedlivého boje. Pozor na to, varuje papež: Jestliže neomylnou argumentaci, vycházející z nepopiratelných faktů, použijeme k tomu, abychom druhého zranili a diskreditovali v očích ostatních, pak jakkoli se to zdá spravedlivé, pravda v ní nepřebývá. Pravdu od výroku můžeme rozpoznat po ovoci: jestli vyvolá polemiku, podnítí rozdělení, rozšíří rezignaci, anebo zda vede k vědomé a zralé reflexi, ke konstruktivnímu dialogu, k přínosné činnosti.“ Nejsou to snad dobrá měřítka, kterými lze posoudit nejen kauzu kolem látky novičok?

Filip Breindl

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama